16:23 uur

Mybet.com Sportwedden Bonus 2012 eindigt in middenmoot…

De online bookmaker Mybet is een bookmaker die zich verdiept in haar klanten. De site is te bezoeken in acht verschillende talen, waaronder Frans, Duits en Engels. Nederland ontbreekt vooralsnog, maar met een van de zojuist genoemde talen weet Mybet zich vrijwel altijd duidelijk te maken. Naast de bonussen voor casino spelen en poker games is er een eerste stortings bonus gelanceerd voor nieuwe klanten op .

Het gaat hierbij om een bonus ter waarde van 25% met een maximale uitkering van € 50. Om deze maximale bonus te laten uitkeren is een eerste storting van € 200 vereist.  Na het verkrijgen van de bonus na de eerste storting dient het stortingsbedrag eenmaal te worden rondgespeeld en het verkregen bonusbedrag vijfmaal. Dit alles tegen een quotering van minimaal 2.00 en binnen zestig dagen. Hierna is de bonus vrij uitkeerbaar.

Om de som af te maken en het via een voorbeeld te verduidelijken is voor de maximale bonus een eerste storting van € 200 vereist. Deze storting moet eenmaal worden rondgespeeld tegen een quotering van 2.00. Hiermee kan de € 200 worden verdubbeld. Het verkregen bonus bedrag, in dit geval van € 50 (25% van € 200) dient vijfmaal te worden rondgespeeld tegen een quotering van 2.00. Hierdoor dient er een totaal van € 450 te worden rondgespeeld binnen de in de voorwaarden genoemde 60 dagen. Wanneer dit bedrag wordt rondgespeeld is de bonus vrij uitkeerbaar voor de nieuwe klant.

Hiermee brengt  een redelijke bonus op de markt van bookmaker bonussen. Het stortingsbedrag hoeft weliswaar slechts eenmaal te worden rondgespeeld, de bonus zelf daarentegen vijf maal tegen een redelijk hoge quotering van 2.00. Het is hierdoor een bonus die, in geval er een klassement zou worden opgemaakt, in de middenmoot zou weten te eindigen.